Hans Reijnen

In samenwerking met:

 

Marion en de haren vieren het 25 jarig jubileum en zetten weer een nieuwe stap in het ontwikkelingsproces. 24 uur met God geeft al aan dat het een continu-proces is, een soort ‘education permanente’ zowel voor hun cliënten als voor henzelf. Dementie is en blijft voor de meesten een angstaanjagende ziekte die voor veel trouble zorgt voor de patiënt en voor de familie. Als het geheugen sterk achteruit gaat, als er decorumverlies optreedt, of als de patiënt zelfs totaal in de war kan raken dan is er sprake van verlies van de persoonlijkheid (illusoire zelf). De patiënt verliest geleidelijk steeds meer van wat hem of haar altijd zo sterk gekenmerkt heeft. Als je statisch naar mensen en naar patiënten kijkt dan ervaar je ziekte als een verlies.

Marion en haar helpsters weten van deze nood echter een deugd te maken. Ook al is er sprake van vaak grote geestelijke achteruitgang, zij gaan bij iedereen met wie ze omgaan, op zoek naar de ziel, naar het meest wezenlijke van de ander (ware zelf). Dit kunnen zij omdat ze vanuit een holistische levensvisie heel anders naar ziekte kijken. Elke ziekte heeft ook zin, elke ziekte vormt voor de patiënt een uitdaging om op zoek te gaan naar de verhulde boodschap. Elke ziekte vormt ook een wake-up call.

Zij brengen hun cliënten in een proces waarin ze uitgedaagd worden om (weer) een dieper contact te maken met de natuur en met de ware natuur in henzelf. Op deze manier blijkt er heel vaak veel meer mogelijk te zijn dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Alleen al door de intensieve, respectvolle benadering en de spiegeling die Marion en haar helpsters leveren komen alle cliënten in een ontwakingsproces. Door het groeiende bewustzijn ontstaat er een behoefte om weer zo natuurlijk mogelijk te gaan leven en krijgen de cliënten de kans geboden om gebruik te maken van allerlei mogelijkheden binnen de natuurgeneeskunde.

Ik heb het voorrecht om al 25 jaar werkzaam te zijn in die natuurgeneeskunde. De eerste tien of elf jaar, ik was nog huisarts, heb ik me met hart en ziel ingewerkt in het vak. En de laatste tien jaar ben ik onder de indruk geraakt van de mogelijkheden die er zijn om op een puur natuurlijke wijze serieuze aandoeningen grotendeels of soms zelfs geheel te genezen. Zo blijken megadoseringen van vitamine B12 en vitamine D3 een grote rol te kunnen spelen juist ook bij de behandeling van dementiële ziektetoestanden. Met vitamine B12 heb ik ondertussen alweer bijna tien jaar ervaring opgebouwd; dat voor vitamine D3 een even grote rol is weggelegd, weet ik pas sinds een jaar. En nu blijken die twee prachtig complementair aan elkaar te zijn. Ze hebben elkaar nodig en vullen elkaar prachtig aan.

Vanuit de homeopathie heb ik het volgende ontdekt. Het psycho-energetische probleem bij B12 is: bedreigd voortbestaan van het fysieke lichaam. De oplossing voor dat probleem is: je opnieuw verbinden met het Goddelijke in jezelf. Het probleem bij D3 is: bedreigd voortbestaan van het spirituele in jezelf. De oplossing daarvoor is: je opnieuw verbinden met je fysieke lichaam.

Je ziet dat er een kruisverband is tussen die twee. Het gaat om BESTAANSRECHT: Er is sprake van een bedreiging van het Bestaan. Je kan het vege lijf redden door je God weer te her-inneren. En je kan je ziel redden door je eindelijk pas definitief te verbinden met je fysieke lichaam.

Vitamine B12 kent een paar vrouwen-thema’s: zoals wel of niet moeder worden, schending van de integriteit van de vrouw. Vitamine D3 kent juist mannenthema’s: wel of niet vader worden, schending van de integriteit van de man. Voor de B-Twaalver geldt vooral: je opmaken voor je Hemelse Taak (Spirituele- of Zielenopdracht) en voor de D3-er geldt vooral: je opmaken voor je Aardse taak. Het ene is niet beter dan het andere, het andere is niet beter dan het een. De waarheid ligt zoals altijd in het midden. Met hoger bewustzijn alleen kom je niet zover in het aardse bestaan, we zullen met onze voeten in de modder moeten staan om een Nieuwe, veel duurzamere en veel humanere Economie te gaan creëren. De tijd is ook rijp om het patriarchaat achter ons te laten en niet opnieuw aan een nieuw matriarchaat te beginnen maar om door te evolueren tot uitgebalanceerde androgyne mensen waarin we het Hemelse en het Aardse verbinden in ons hart.

We leven in een wereld die in mijn ogen teveel van de natuur en teveel van God is losgeraakt. We worden geregeerd door economen, bijna alles draait tegenwoordig om geld. Terwijl het in het leven uiteindelijk niet om macht en geld gaat maar om de liefde. Onze samenleving heeft in veel opzichten zijn humane gezicht verloren. Het is de hoogste tijd dat wij collectief gaan kiezen voor een toekomst vanuit het hart waarin ieder gelijk is en ieder zijn eigen waarheid mag/kan leven. Marion en haar helpsters geven hiertoe naar mijn idee een enorm krachtige impuls.

Hans Reijnen, arts voor Homeopathie en Bioresonantie

 

The Legend of the Glyph
Awakening Avalon: De Hemel en de Aarde, worden in het hart met elkaar verbonden in de Vesica Pisces (Heilige Geometrie).

 

Het mannelijke en het vrouwelijke
de linker en de rechter hersenhelft gaan prachtig samenwerken vanuit het hart.  • Contact

    Heb je een vraag?

    Ik beantwoord je vragen graag! Je kunt contact met mij opnemen via het contactformulier of info@gezondheidsontwikkeling.nl.

    Stel je vraag